Riktigt sollcellstak

Energihantering

FRAMTIDENS SOLTAK REDAN IDAG

Att välja rätt system bakom sitt solceller kan vara svårt. Oftast bör man lita på sin installatör.
De olika systemen har sina egna egenskaper och alla system passar inte i alla applikationer. Vi på solcellstak.nu har valt 2st alternativ på bakomliggande system. Ferroamp och Huawei.

Dessa system arbetar bra med tunnfilmstekniken som finns i solcellspannorna. Här finner du även lite information kring elbilsladdning och energilager.


Detta system är det vi rekommenderar till Hantile solcellstak.

Ferroamp har en egen unik systemuppbyggnad som bygger på ett så kallat intelligent likströmsnät. Till detta nät kopplas solceller och energilager som samarbetar på ett effektivt sätt utan onödiga omvandlingsförluster. Alltså enkelt sammanfattat så arbetar alla likströmsenheter i fastigheten på ett likströmsnät (solceller, batterier mm). En annan funktion som gör att ferroamp är det system vi rekommenderar är att med deras lösning så möjliggörs den effektivaste och kraftfullaste elbilsladdningen på marknaden.

Denna systemuppbyggnad lämpar sig bra för solcellspannan. Både funktionsmässigt och säkerhetsmässigt. En annan styrka är att produkterna är svenskproducerade. Ferroamp är nämligen ett svenskt företag. Detta ser vi som en stor fördel. Inte minst ur den klimatsmarta synvinkeln!

Läs gärna mer på ferroamp.com

När det kommer till elbilsladdare så har vi valt GARO.

GAROs laddbox har en stilren design som passar i de flesta miljöer. Laddboxen monteras på vägg eller stativ. Boxarna är enkla att använda och erbjuder funktioner som gör laddningen enkelt och säker. Det finns varianter för att passa alla behov. Alla boxar är förberedda för lastbalansering för att säkerställa att tillgängliga säkringar inte överbelastas.

Även GARO är ett svenskt företag!

Läs mer här


Ladda hemma bidraget öppnar den 1 februari 2018. Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. Läs mer här


Huawei är en av dom största aktörerna på marknaden inom området växelriktare. De har snygga och driftsäkra produkter som är väl förberedda för framtidens utmaningar. Är man ute efter ett enklare system där man på ett effektivt sätt vill producera högkvalitativ el utan några krav på teknisk innovation i framkant. Då är en Huawei växelriktare det rätta valet för dig.

Att kunna lagra sin egenproducerade el i batterier kan vara en bra lösning i många avseenden.

  • Att kunna kapa effekttoppar för att optimera sin energianvändning och sänka både kostnader och säkringsstorlek.
  • Att ta ytterligare ett kliv mot självförsörjning av elektricitet.
  • Att effektivt kunna ladda sitt elfordon med egenproducerad el.

Vi ser till att ditt energilager har tillräcklig kompetens för att uppfylla dina behov av energiuttag dygnet runt.

En leverantör av batterier som ofta använder oss av till ferroamp är NILAR.
Företaget har sitt säte och produktion i Gävle. Läs mer här

Privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Produktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet. Stödet kan täcka högst 60 procent av kostnaden för lagringssystemet och maximalt 50 000 kronor. Bidraget kan sökas för installationer som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2020. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Det är inte möjligt att kombinera stödet med annat bidrag exempelvis ROT-avdrag för samma åtgärd.

Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida.

ferroamp_energihub wall_energyhub-wall
huawei sun2000
Nilar 5,75
GARO 3,7
Rulla till toppen