Riktigt sollcellstak

Inför installation

INNAN MONTAGE AV HANTILE SOLCELLSPANNA

För att allt ska gå så smidigt som möjligt för alla ingående parter försöker vi genom denna beskrivning gå igenom tillvägagångssättet för alla förberedelser. Skulle några frågetecken uppkomma så finner ni kontaktuppgifter till oss här.

Hantile solcellspanna är en produkt som ger ett tillförlitligt och tätt yttertak i form av solcellspannor. Denna produkt förläggs med samma tillvägagångssätt som vanligt taktegel. Detta innebär att förberedelserna på fastigheten skall ske på samma sätt som ett vanligt takbyte med tegelpannor. Med undantag för andra läktavstånd.

STÄLLNINGSKRAV

Efter takavtäckning – pappning och läktning är utfört så kommer vi på OTM (om kunden önskar) att leverera, förlägga och installera Hantile solcellspanna på hela takytan.

För att slippa dubbel ställningskostnad för slutkund så utgår vi på OTM från att ställningen som använts för takavtäckningen står kvar tills vi är färdiga med förläggningen av pannorna. Även plåtarbeten bör utföras med rest ställning.

Tidsåtgången för förläggningen beräknas till 2-5 arbetsdagar om inte annan överenskommelse slutits.

Krav på ställning
– Ställningen uppfyller kraven enligt AFS 2013:4
– Vid takytan/ytorna där solcellspannorna skall förläggas föreskriver vi en avställningsyta på 2×6 m som klarar en last på 500 kg/m2. (Vid längre byggnader krävs fler avställningsytor enligt spec från OTM)

LÄKTNING FÖR HANTILE

Läktningen för Hantile solcellspanna utförs på samma sätt som läktningen inför ett vanligt tegeltak.

Läktavstånden skiljer dock:

Läktavstånd 390 – 410 mm
Ströläkt (enligt byggama anpassat för taktegel)
Takfotsläkt avstånd från underkant första läkt till överkant andra läkt 45cm
Takfotsläkt eller kilplanka bör ligga 25 mm högre än övrig bärläkt.

Tillbehör som ska finnas tillhands vid montage:

Fågelband
Erfoderlig taksäkerhet så som snörasskydd, fallskyddsfäste etc.. (infästning: Benders carisma)
Nocktätningsband
Några extra läkt
Om ränndaler förekommer skall dessa vara av nedsänkt variant.

För förläggning av denna panna krävs ett rakt tak. Rakhetstoleransen bör vara som på nyproduktion.

Tack för att ni valt solcellstak.nu!

En del av OTM Eko Energi AB

Rulla till toppen