Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin, tellus vitae condimentum egestas, libero dolor auctor tellus, eu consectetur neque.

Press enter to begin your search
 

Vanliga frågor om Hantile solcellstak

När man funderar på att investera i ett solcellstak så kommer det dyka upp många frågor. Här försöker vi samla de vanligaste frågorna och ge svar på dom efter bästa förmåga.
• Hur stor effekt kan jag sätta på mitt tak och hur mycket kommer det producera på ett år?

Effekten på Hantile solcellspanna är 103Wp / m². Men hela takets area kommer ej gå att förlägga med solcellspannor då kantsoner och eventuella hinder måste förläggas med sidetiles (keramikpannor). Men ett genomsnittsvärde är 85% solcellsyta vilket innebär ca 88W / m² . Detta innebär att om man har en takyta på 100m² så går det ungefär att installera 8,8kWp.

Denna anläggning skulle, beroende på utformning och väderstreck, producera  upp till 8 500kWh / år.

• Jag har skorstenar, ventilationer och snörasskydd på mitt tak. Fungerar det men Hantile solcellspanna?

Det fungerar utmärkt. Styrkan hos Hantile är att med mindre moduler går det utforma och maximera taktet på mycket bättre sätt än med vanliga solpaneler. Denna flexibilitet tillsammans med sidetile keramikpanna och ett komplett utbud av tillbehör, till våra svenska tak, gör att i stort sett alla tak fungerar med denna lösning.

• Där det inte går att lägga solcellspannor. Hur gör man där?

De ytor som ej går, eller där det ej lämpar sig med solceller, förlägger man med en keramikpanna. Denna panna går att skära i ränndaler och valmar och förlägga bakom skorstenar mm. Pannan finns även som infästningspanna för taksäkerhet så som stegar och snörasskydd mm.

• Hur gör man med nocken?

Nockpannor finns ej som tillbehör. Men en svart glaserad nockpanna av valfritt slag smälter in fint i helhetsintrycket.

• På de takytor som ej är aktuella för solceller, vad gör man där?

På en takyta som exempelvis är riktad mot norr vill man ej förlägga Hantile solcellspanna. Då finns möjligheten att lägga sidetiles på denna yta. Men våran rekommendation är att om takytorna ej syns tillsammans så bör man välja en annan taktäckning. Exempelvis en glaserad takpanna.

• Vilken underlagspapp bör man använda?

På grund av att glaspannan släpper igenom lite ljus jämfört med ett vanligt tegeltak så rekommenderar vi T-Emballage ”T-Tak Multi” eller ”T-Tak Epic”. Dessa underlag är godkännda från tillverkaren och de lämnar 30 års produktgaranti. Med ett tak med extremt lång livslängd bör man ha ett lika bra underlag.

• Vid extremväder, klarar taket det?

Svaret på denna fråga är JA! Hantile är testad för de mest extrema väder. När pannan är förlagd på taket så blir detta tak väldigt tätt med hjälp av en gummilist i överlappet. Detta innebär att vinden har mycket svårt att få tag i pannan och vatten kan ej tränga in.

Pannan har hagelmotstånd klass 4 (ANSIFM 4473)
Brandmotstånd klass A (UL790)
Skyddsklass IP67

Se gärna filmklippen här

Glaset är oerhört starkt. Se här

• Kan jag lägga Hantiles själv?

Att förlägga och installera en solcellsanläggning betraktas som en fast installation av en starkströmsanläggning och får därför endast utföras av en auktoriserad elinstallatör med verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar registrerat.

Detta kontrolleras enklast genom elsäkerhetsverkets tjänst Kolla Elföretaget. 

En solcellsanläggning är spänningssatt så länge det är ljust ute och kablarna på taket kan anta en spänning på upp till 1000Vdc.

• Kan mina lokala hantverkare hjälpa mig med förläggning och installation?

Det går utmärkt. Om man önskar använda lokala hantverkare och elektriker så bör man bara kolla så att det finns en auktoriserad elektriker på plats under hela förläggningen. Vi bistår gärna med instruktioner och även utbildningar för de företag som önskar. Vid varje levererad anläggning ingår instruktioner och scheman över hur allt skall installeras och förläggas. Varje anläggning är unikt planerad för förutsättningarna på just denna anläggning.

• Vilka uppgifter behöver ni på solcellstak.nu för att kunna beräkna mitt tak?

Förslagen vi lämnar baseras på takmåtten vi har att tillgå. De takytor vi mäter själva tar vi fullt ansvar för att anläggningen vi offererar passar på taket. Men får vi måtten från annan källa så måste vi friskriva oss från eventuella måttfel. Det kan räcka med att måttet felar med 7cm för att en pannrad inte får plats. Detta skulle då innebära en annan effekt och en annan produktion. Vi rekommenderar därför att om man inte klarar av en exakt mätning av sitt tak så bör man anlita en lokal byggare eller annan mätkunnig person att uppföra en ritning av taket.

En lathund för mätning av taket kommer här inom kort.

• Vilka garantier lämnar ni på taket?

Garanti på takpannorna:

Effektgarantin är 85% av den nominella effekten efter 25år
Produktgarantin på takpannorna är 10år

Garantin på växelriktare och övriga komponenter beror på vilken tillverkare man väljer. Vi klargör garantin vid offert.

• Vilken växelriktare bör jag ha?

Vi använder oss i första hand av Ferroamp energihubar. Detta har vi valt för att Ferroamp har ett unikt tänk kring energihantering. Ett system som är utformat i Sverige för Sverige. Deras lösningar möjliggör säkra installationer med möjlighet till effektiv användning av energilager och kraftfull laddning av elbilar. Detta gör att Ferroamps lösning, enligt oss, är den mest framtidssäkra lösningen.

Vill man, trots fördelarna med Ferroamp, ha en enklare lösning så använder vi oss i första hand av Huawei växelriktare från SUN2000 serien. En driftsäker och väldesignad växelriktare i världsklass.

• Kan man installera batterilager till anläggningen?

Självklart!

Med ett energilager installerat så kan man öka sin egenanvändning av solel eller använda energin till att ladda elfordon och minska abonnemangsstorlek. 

Det statliga stödet för lagring av egenproducerad energi ligger kvar även i år 2020. Detta stöd innebär 60% i investeringsstöd dock max 50 000kr.

• Jag är intresserad av elbilsladdare. Kan ni installera en sådan samtidigt?

Vi hjälper er gärna att välja och installera en laddare som passar era behov. 

Även här finns stödpengar att hämta. Hör av er så tar vi fram ett förslag till er.

• Mitt tak är brant / låglutande. Kan jag förlägga Hantiles då?

Vid takfall lägre än 15° rekommenderas ej Hantile.

Vid takfall högre än 45° skall pannorna fästas in mekaniskt i läkten. Men det fungerar absolut på branta takfall.

• Vilka investeringsstöd kan jag söka?

Stöd för solceller

Vid en installation av solceller så bör man söka investeringsstöd för solceller som i dagsläget innebär 20% av investeringen i stöd.

Vill man initialt få en lägre investeringskostnad så kan man nyttja rotavdraget. Detta innebär 9% schablonmässigt för solcellsinstallationer. Ett smidigt sätt att hålla nere kostnaden i väntan på solcellsstödet.

Stöd för energilager (batteri)

Vad det gäller energilager så kan man söka stöd för ”lagring av egenproducerad el”. Detta stöd innebär 60% av investeringen och max 50 000kr. Detta stöd gäller endast privatpersoner.

Stöd för elbilsladdare

Ladda hemma stödet för elbilsladdare innebär 50% av den totala investeringen och max 10 000kr.

 

Vi hjälper er givetvis med ansökningarna!